دوقلوها

دوقلوها

دوقلوها ابولفضل وعلی

ابولفضل قدرتی
[ جمعه 3 مرداد 1393 ] [ 22:20 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
علی قدرتی

علی درحال بوس کردن عکس دایی عباس که شهید شده و تو بهشته

                                       

[ جمعه 19 ارديبهشت 1393 ] [ 17:38 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
ابولفضل قدرتی

 

 

ابولفضل درحال بوس کردن دایی عباس که شهید شده و تو بهشته

[ جمعه 19 ارديبهشت 1393 ] [ 17:28 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
علی قدرتی

علی کوچولو تو رورورک خوابش برده

[ جمعه 19 ارديبهشت 1393 ] [ 17:16 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
ابولفضل کوچولو

ابولفضل در 4ماهگی

[ جمعه 19 ارديبهشت 1393 ] [ 17:05 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
تلفظ

یخچال=یچالمژه

که=چه لبخند

تصادف=تفاصف قلب

ببخشید=بگشید بغل

خشت=شختماچ

بهم میگن داداشی جونفرشته


[ جمعه 6 ارديبهشت 1392 ] [ 23:01 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
قربونتون بریم

                                   مژهمهربونای مامژه

 

 

 

مهربونا

[ سه شنبه 3 ارديبهشت 1392 ] [ 18:58 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
فراری

این دوتاکوچولو تحت تعقیب هستندهرکس دیدشون سریع نظر بدهعینک

 

 

 

فراری

[ سه شنبه 3 ارديبهشت 1392 ] [ 18:04 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
علاقه 2قلوها

        ماچعزیزای مارونگاه کنید چقدر همدیگرو دوست دارن ماچ

 

 

 

 

تولد3سالگی

[ سه شنبه 3 ارديبهشت 1392 ] [ 17:54 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
تولد3سالگی

                        بغل  تولد 3سالگی علی جان و ابولفضل جان بغل

                                         فرشته  انشالله300ساله بشین فرشته

 

 

 

تواد3سالگی

[ سه شنبه 3 ارديبهشت 1392 ] [ 17:29 ] [ آجی ] [موضوع : ] [ ]
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد